This Day in History: 1955-11-10

Der fremsættes lovforslag om bygning af et atomforsøgscenter med to reaktorer på Risø