This Day in History: 1944-11-09

Forretningsstrøget Vestergade i Odense ødelægges ved sprængning af den tyske “Peter-gruppe”. Denne terrorgruppe havde en forkærlighed for forretningsstrøg i de større danske provinsbyer