This Day in History: 1550-11-07

Katolicismen på Island ender med halshugningen af biskop Jon Arason og to af hans sønner. Halshugningen skete blandt andet på foranledning af den danske foged Christian Skriver. Han blev dræbt året efter af biskoppens datter Thoren