This Day in History: 1858-11-05

Det kgl. Blindeinstitut på Kastelsvej indvies og påbegynder undervisningen