This Day in History: 1978-11-01

Folketinget vedtager loven om hjemmestyre for Grønland. Grønland ville få hjemmestyre fra den 1. maj 1979