This Day in History: 1976-11-01

Den danske myndighedsalder bliver nedsat fra 20 til 18 år