This Day in History: 1837-11-01

Kong Frederik 6. indskrænker trykkefriheden. Det skete, selv om stænderforsamlingerne og kancelliet var imod det. Skærpelsen lød, at “den, der i artikel viser mangel af pligtskyldig opmærksom­hed, skal underkastes bødestraf og censur”