This Day in History: 1922-10-29

Den første annoncerede danske radioudsendelse sendes. Den blev sendt fra en bygning i Frihavnen i København – sendt af Dansk Radio A/S