This Day in History: 1658-10-29

Slaget i Øresund udkæmpes. I Karl Gustav-krigen havde Danmark fået hjælp af Nederlandene, hvis flåde under admiral Jacob van Obdam slog svenskerne i Øresund og førte forsyninger og tropper til den belejrede hovedstad. Efter nederlaget måtte svenskerne trække sig tilbage til Brønshøj, og svenskekongen måtte opgive et påbegyndt bombardement af København