This Day in History: 1943-10-27

Øverstbefalende general von Hanneken flytter sit hovedkvarter fra København til Silkeborg