This Day in History: 1634-10-24

Kong Christian IV udsteder forbud mod at anføre spådomme om “krig, orlog, dyrtid, pestilence og anden Guds straf” i almanakker