This Day in History: 1526-10-23

Kong Frederik den 1. befaler borgmester, byråd og menighed i Viborg at beskytte Hans Tausen, der angriber den bestående kirke mere og mere. Hans Tausen havde lært den nye tro at kende hos Martin Luther i Wittenberg – og menigheden i Viborg kunne lide hans prædikener. Prioren og biskoppen i Viborg derimod, ville have ham ud af kirken