This Day in History: 1992-10-22

Et flertal bestående af oppositionspartierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enes om et kompromis om Danmarks forhold til EF i forbindelse med genforhandlingerne af Maastricht-aftalen. Det er senere blevet kendt som Det nationale kompromis eller de fire forbehold