This Day in History: 1536-10-15

På en rigsdag i København vedtager kong Christian 3. en håndfæstning. Adelen bevarer hals- og håndsret over fæstebønderne