This Day in History: 1835-09-15

Charles Darwin når frem til ø-gruppen Galapagos ombord på “HMS Beagle”