This Day in History: 1000-10-09

Søfareren Leif den Lykkelige går i land i Nordamerika.