This Day in History: 1157-08-09

“Blodgildet i Roskilde”, der udvikler sig efter at der på overfladen er opnået forlig mellem de stridende danske konger om opdeling af kongeriget mellem, Svend Grathe, Knud 5. og Valdemar den Store. Der indkaldes til forsoningsfest i Roskilde, hvorunder Svends mænd trænger ind i Kongsgården, og Knud bliver dræbt mens Valdemar undslipper i såret tilstand.