This Day in History: 1854-08-02

Tillad for private til igen at flage med Dannebrog. Det var blevet forbudt i 1833