This Day in History: 1853-07-16

212 københavnere dør af kolera. Justitiarius Adolph Drewsen skrev beroligende til den ængstelige H.C. Andersen, at “ganske vist er det alvorlige tider, men København ligner i det store hele sig selv”. 3 dage senere ramtes også det fornemme Bredgadekvarter