This Day in History: 1536-08-06

Christian 3. holder sit indtog i København, og står dermed som sejrherre i borgerkrigen Grevens Fejde. Den toårige borgerkrig havde været en kamp om Christian 2. eller Christian 3. – og en religionskrig om luthersk eller katolsk tro. Christian 3. fængslede alle katolske bisper, og gennemførte reformationen.