This Day in History: 1899-09-05

Med underskrivelsen af Septemberforliget får arbejdsmarkedet en grundlov, der giver arbejderen ret til organisering og arbejdsgiverne ret til at lede og fordele arbejdet.