This Day in History: 1819-09-05

Den såkaldte “Jødefejde” bryder ud i København.