This Day in History: 1858-08-05

Nedlægning af det første transatlantiske telegrafkabel afsluttes og åbnes senere ved at dronning Victoria og den amerikanske præsident Buchanan udveksler hilsener den 16. august. Signalet er imidlertid meget svagt, og den ansvarlige tekniske leder Cyrus Field, der havde satset hele sin formue på projektet, havde et yderst begrænset kendskab til fysik, så da han sætter større spænding på kablet for at øge signalet sker der et uopretteligt brud på kablet. Kablet har da blot været i brug mindre end en måned. Først den 27. juli 1866 etableres en kabelforbindelse med et signal af anvendelig styrke, og det var fortsat med Cyrus Field som primus motor.