This Day in History: 1872-05-05

Slaget på Fælleden. Sammenstød i København mellem arbejdere og politi blev symbol på arbejderbevægelsens kamp i Danmark