This Day in History: 1976-04-30

Folketinget vedtager, at menige værnepligtige skal have fast løn. Ordningen skal dog ikke gælde for militærnægtere