This Day in History: 1824-04-30

En forordning præciserer, at konfirmation er en betingelse for at kunne blive viet og stå fadder