This Day in History: 1941-04-29

I Danmark indføres en ugentlig kødløs dag pga mangelsituation under krigen