This Day in History: 1978-04-28

Det danske Folketing vedtager med 100 stemmer mod 46 at fjerne dødstraf fra dansk lovgivning. Formelt træder bestemmelsen i kraft den 1. juni