This Day in History: 1772-04-28

Den indsigtsfulde fremsynede statsmand, der var kong Christian den Syvendes livlæge og som formentlig stod på intim fod med dronningen havde gennem sine initiativer lagt sig ud med adelen og andre magtgrupper. På denne dage blev Struense og Brandt henrettet, hvorefter deres lig blev parteret og lagt på hjul og stejle på Østerfælled i København. Henrettelserne der eftefulgte efter de påståede anklager om majestætsfornærmelser fandt sted efter forskrifterne: “Hvo som laster kongen eller dronningen til beskæmmelse… skal den højre hånd af ham levende hugges, kroppen parteres og lægges på stejle og hjul, og hoved med hånden sættes på en stage”