This Day in History: 1868-04-24

Loven om anlæggelse af Esbjerg Havn vedtages, hvorved selve grundlaget for Esbjerg bys etableres