This Day in History: 1734-04-24

Foranlediget af strejker under opførelsen af Christiansborg fastsættes straffe for svende, der “rotter sig sammen”