This Day in History: 1918-04-22

Kvinder stemmer for første gang ved det danske rigsdagsvalg, og fire kvinder indvælges i Folketinget