This Day in History: 1899-04-22

Der vedtages en husmandslov, som muliggør oprettelse af statshusmandsbrug, dog højst på 8 tønder land. I løbet af de efterfølgende 5 år oprette 1900 brug