This Day in History: 1864-04-18

Preussiske og østrigske tropper stormer danskerne, der har forskanset sig i Dybbøl. Efter skansernes fald erobrer angriberne hele Jylland