This Day in History: 1631-04-10

En forordning forbyder tiggeri i København