This Day in History: 1946-04-05

De sovjetiske tropper forlader Bornholm, 11 måneder efter krigens afslutning, og efter at Danmark har afgivet løfte om, at kun dansk militær vil overtage bevogtningen. Russerne havde besat Bornholm den 9. maj året før, da den tyske besættelsesmagt her nægtede at kapitulere. Den russiske besættelse var forløbet fredeligt