This Day in History: 1979-04-04

Danmarks Statistik oplyser, at 2% af befolkningen – ca 100.000 – er udenlandske statsborgere