This Day in History: 1956-04-04

Ingeniørudvalg går i gang med betænkning, der skal undersøge mulighederne for endnu en broforbindelse mellem Aalborg og Nørresundby. Der peges blandt andet på en tunnelløsning