This Day in History: 1696-04-04

Som den sidste dansker henrettes Anne Palles, en 70-årige bondekone fra Falster, for trolddom og hekseri