This Day in History: 1948-04-03

USA iværksætter Marshallplanen, og bevilger 5,3 mia. US$ i udviklingshjælp til 16 europæiske lande, heriblandt Danmark. Bevillingen kaldes Marshallhjælpen, efter den amerikanske minister for europæisk genopretning, George Marshall. Planen får en vigtig funktion i “den kolde krig”, der er under optrapning