This Day in History: 1900-04-03

I Danmark ophæves loven om barberers pligt til at yde kirurgisk nødhjælp