This Day in History: 1968-04-02

CPR-nummeret indføres i Danmark, som et centralt system for personregistrering. CPR-systemet er en forudsætning for den planlagte indførelse af kildeskat fra 1970