This Day in History: 1957-04-01

Folkepensionen indføres i Danmark, og den hidtidige lov om alderdomsforsorg med aldersrente ændrer herefter navn til folkepension, og alle danskere over 67 år er herefter berettiget til at modtage folkepension