This Day in History: 1901-04-01

Der er fra i dag indført indkomst- og formueskat til staten, som gælder for alle med indkomst og formue i Danmark