This Day in History: 1857-04-01

Øresundstolden ophæves efter en konference mellem en række handelsmagter. Tolden var blevet indført i 1429, og var en givtig forretning, også selvom indtægterne efter tabet af Skåne deles med Sverige, og Danmark tilkendes en erstatning på 67 mio. kroner