This Day in History: 1340-04-01

Det 8 år lange holstenske militærdiktatur i Danmark, under grev Gerhard, lider nederlag. Væbneren Niels Ebbesen angreb Den kullede Greve i Randers – og greven blev slået ihjel under slaget. Så godt som alle holstenerne flygtede fra Danmark – og vejen var dermed banet for Valdemar 4. Atterdag, der snart blev konge af Danmark