This Day in History: 1848-03-29

Treårskrigen indledes, da den danske hær krydser Kolding Å for at kæmpe mod et preussisk støttet oprør i Rendsborg