This Day in History: 1864-03-28

Den preussiske hær genoptager beskydningen af de danske forposter på Dybbøl. Det lykkedes dog danskerne at slå angriberne tilbage. 56 døde, 101 sårede, 39 fangne og 22 savnede lød den danske tabsliste på, mens preusserne havde 25 døde og 135 sårede