This Day in History: 1801-03-28

Den dansk-vestindiske ø St. Thomas kapitulerer til en stor engelsk styrke