This Day in History: 1848-03-24

Frederik 7. erklærede overfor den slesvig-holstenske deputation, at Slesvig – men ikke Holsten – skulle knyttes til Danmark med en demokratisk forfatning